De historie van de Weidevogels

Eind 1999 plaatste Gerard Gommers een oproep in de Laarder Courant de BEL.

Gerard Gommers had toen al een aantal koren in deze omgeving opgericht en zou later ook nog de Blaerders in Blaricum oprichten. In maart 2000 was het koor de Weidevogels een feit.

Al snel werd het ondergebracht in de toen net opgerichte stichting Welzijn Ouderen die haar onderkomen had in de Bongerd in Eemnes. Omdat Gerard in de muziek al goede contacten had in Laren en in Blaricum kwamen er uit die dorpen ook mensen om te zingen bij dit koor in Eemnes.

Eigenlijk waren de Weidevogels al een BEL koor voordat er maar sprake was van de BEL.

 

In het begin waren dan ook vooral Beb en Bald Landaal die de kar trokken en nog meer mensen erbij betrokken. In de eerste 5 jaar onder Gerard Gommers is het ooit voorgekomen dat het koor 30 leden had. Een van de tradities van de Weidevogels is het zingen bij het kerstdiner voor ouderen dat ieder jaar in Eemland wordt gegeven. In het begin ging dat nog met horten en stoten maar de laatste jaren zijn de Weidevogels een niet weg te denken element van dat diner.

In 2005 verhuisde Gerard Gommer naar het Oosten van het land en kon hij de Weidevogels niet meer begeleiden.

 

Gerard Gommers werd opgevolgd door Annemiek van Zeben, zij was koorzangeres bij de Nationale reisopera en het groot omroepkoor. Al met al een stevige tante voor een gezelligheidskoor als de Weidevogels. Zo nu en dan merk je in sommige stukken nog dat er hard gewerkt is op de uitwerking van eerste, tweede en derde stemmen. op 30 april 2006 werden de Weidevogels gevraagd om mee te doen met de jaarlijkse aubade die tot dan toe was ingevuld door Sint Jan. Troubadour Leon Lutterman zou hen hierin voorgaan. Het werd een leuk een spontaan optreden voor de op dat moment net nieuw aangetreden Burgemeester Roland van Benthem. Toen Annemiek van Zeben in dat jaar dan ook besloot om te stoppen met het koor was Leon Lutterman een logische opvolger.

 

Aangezien Leon Lutterman van huis uit geen dirigent was maar muzikant was het in het begin nogal wennen aan elkaar. Veelal werd er terug verwezen naar de tijd van Gerard Gommers.

Leon vroeg in eerste instantie raad bij Paul Snoek en later volgde hij cursussen bij Paul van Roemburg en Tijs Krammer.

De jaarlijkse kerstdiners bleven wel een goede traditie en ook het zingen op Koninginnedag.

Een keer heeft het feestcomité een ander koor gevraagd, maar is daar snel op terug gekomen.

 

In de zomermaanden was er in eerste instantie geen koor, de leden waren nog zo vief dat ze er drie maanden op uit trokken met de caravan. Maar vanaf 2011 toen de zeventigers van 2000 tachtigers werden heeft Leon ook een zomerprogramma voor de Weidevogels samengesteld. Vooral omdat voor velen de zomer een lange periode was van niets doen en nergens meer komen.

 

De Weidevogels zongen in de zomer in Blaricum en in Laren, zodat er om de twee weken toch een activiteit was. Uit die zomerconcerten komt nog steeds voort dat de Weidevogels bijna iedere maand op de vierde dinsdag een optreden geeft in Johanneshove.

 

De Weidevogels hebben op dit moment 25 actieve leden, al blijft er dan nog steeds behoefte aan nieuwe leden.